Club bijdragen

Clubbijdragen

Abonnement Golfbaan (speelrecht) en lidmaatschap Golfclub
Jaarcontributie speelrecht (Landal)
Club-bijdrage NGF-bijdrage
Volwassenen      
Volledig abonnement € 388,35 € 40,00 € 23,00
Buitenlid(> 50 km) € 221,90 € 40,00 € 23,00
Country member(> 100 km) € 110,95 € 40,00 € 23,00
       
Jeugdleden (tot en met 20 Jaar*)      
Jeugdlid € 110,95 € 10,00 € 9,00
Indien ouders/ grootouders lid zijn € 88,50 € 10,00 € 9,00
       
Studenten      
Vanaf 21 jaar(met studieattest) € 221,90 € 30,00 € 19,00
       
Eenmalige inschrijfkosten       € 25,00  
* men is nog jeugdlid in het jaar dat men 21 jaar wordt
Geldig vanaf 1-1-2023